Ona Bana Sana Forum, Sosyal Eğlence, Hobiler, Antikacılık, Eğitim Öğretim Konuları, Şifalı Bitkiler, Bilim ve Teknoloji, Magazin, Son Dakika Haberleri, Kadınlar Kulübü, Moda, Sağlık, Güzellik, Aşk ve Sevgi Köşesi,
Sosyal Forum Ona Bana Sana

Kutsal şehir KUDÜS

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı ogrenci

  • Ona Bana Sana
  • *****
  • 352
  • +2267/-1
  • Çalışan kazanır, elması kızarır
Kutsal şehir KUDÜS
« : Mayıs 29, 2017, 01:50:55 ÖS »
Kutsal şehir KUDÜS

Kutsal şehir Kudüs. Çok görmek istediğim yerler inşallah bir gün görmek kısmet olur. Aşağıda bu kutsal şehir hakkında bilgi var okumanız dileğiyle.

   “1) Yüce Allah tarafından, etrafıyla birlikte kutsal kılınan Mescid-i Aksâ'nın bulunduğu kutlu şehir. Yeryüzünün en eski ikinci ve en mukaddes üçüncü mescidinin mekânı. Semâvi dinlerin, semâlara uzanan nebîlerin, bağrında dinlenen velîlerin beldesi. Her karış toprağında, nice peygamberlerin hâtırâsını ve izlerini taşıyan kutsal belde Kudüs.

   2) Üç dinin atası Hz İbrahim, hanımı Hz Sârâ ile Kudüs yakınlarındaki Sebu'da yaşamıştı. İkinci oğlu Hz İshak burada doğdu ve 160 yaşında Kudüs yakınlarında vefât etti. Babası Hz İbrahim'in el-Halil kasabasındaki mezarının yanına defnedildi. İshak, Yakup, Yusuf peygamberlerin ve Sârâ Annemizin kabirleri de burada.

   3) Hz Lut'un gençliği, Hz İbrahim'le birlikte Kudüs'te geçmiş, daha sonra Lut Gölü yakınındaki kavme elçi olarak görevlendirilmişti.

   4) Hz Musa ve Hz Harun israiloğullarıyla Mısır'dan çıkıp Kızıldeniz'i geçince Yüce Allah, Kudüs'e gitmelerini emretti. Hz Muhammed Mekke'den Medine'ye, Hz Musa ve Hz Harun Kâhire'den Kudüs'e hicret etmişti. Hz Musa, mezarının Mescid-i Aksâ'ya yakın olması için niyazda bulunmuş ve duâsı kabul olunarak Mescid-i Aksâ yakınlarında vefât etmişti.

   5) Hz Davut, sapanıyla zâlim Câlut'u öldürdü. Muzaffer bir asker olarak şehre girdi. ( Günümüzde de Filistinliler İsrâil'e karşı sapanla mücâdele veriyorlar ) Hz Süleyman, cinlerden ve insanlardan oluşan ordusu ile kurduğu hâkimiyeti, muhteşem bir saraydan yönetiyordu. Babasından aldığı taht şehrini yeryüzünün başkenti yaptı.

   6) Hz Süleyman'ın devâsâ mâbedi, Hz. Süleyman'ın emriyle cinler tarafından inşâ edildi.

   7) Hz Süleyman'ın mâmur ettiği bu kutlu şehir, Bâbil kralı Nabukadnezar tarafından yakıldı, yıkıldı, yağmalandı, talan edildi. Yıllarca isyanlara, işgallere, ihtilâllere ve kanlı savaşlara mâruz kaldı. Halkı sürgüne gönderildi defalarca.

   8)Hz Zekeriya testerelerle doğrandı Kudüs'te, Hz Yahya'nın başı kesildi.

   9) Hz Meryem, Mescid-i Aksâ'nın doğu tarafındaki hücresinde îtîkâfa çekildi. Odasındaki mihrapta Rabbinin meleklerle gönderdiği cennet meyvelerinden rızıkland

   10) Hz İsa, komşu kent Beytüllahim'de bir mucize olarak babasız doğdu, daha bebekken konuştu. Evvelâ Celile'de sonra Kudüs'te insanları hak dine dâvet etti. Hem bedenlere, hem gönüllere hekim oldu. 33 yaşına gelince de tıpkı Resûlü Ekrem'in mîrâcı gibi O'da bu kutlu şehirden semâlar ötesine, Rabbinin katına yükseldi. Demek ki Rabbin makâmına yükseliş şehri Kudüs'tü.

   11) Peygamber Efendimiz hicretten sonra 17 ay boyunca, namaz kılarken Mescid-i Aksâ'yı kıble edindi. Yüzünü Kudüs'e döndü.

   12) Peygamber Efendimiz Miraç yolculuğunda Burak'a binip Mekke'den Kudüs'e, Kudüs'ten arş-ı âlâya yolculuk yaptı. Medine'den önce, Kudüs'e hicret etmişti. Kudüs, İsrâ (gece yolculuğu) mûcizesinin ikinci durağı, Miraç (yükseliş yolculuğu) mûcizesinin birinci durağı oldu.

   13) Kendisini sırtına alıp ufuk ötesine uçuran, gözünün gördüğü yere adımını atan Burakını Mescid-i Aksa'nın bir duvarına bağlamıştı.

   14) Ve yine Peygamberimizin, nebîler nebîsi olup tüm enbiyaya rehber olduğu yer de Kudüs'tü.

   15) Bâbillilerden sonra, Romalılar tarafından da ikinci büyük işgâli yaşadı Kudüs. Halk tekrar sürüldü uzak diyarlara. Daha sonra Roma imparatoru Hadrian tarafından yeni baştan imâr edildi şehir.

   16) Bizans imparatoru Constantin ise, Hıristiyanlaştırdı bu şehri, annesi Helen ile birlikte, putları yıktı, Kutsal Mezar kilisesini yaptırdı. Hz İsa'nın bebekken yıkandığı taş beşiği, İstanbul'a. Beşiktaş'a taşıdı.

   17) Asırlar sonra Halife Hz Ömer'in tâyin ettiği İslam orduları başkumandanı Ebû Ubeyde b. Cerrah fethetti bu şehri. Patrik Sophronios şehrin anahtarlarını, Ebû Ubeyde'nin dâvetiyle Medine'den Kudüs'e gelen Hz Ömer'e teslîm etti.

   18) Kudüs fâtihi olarak şehre giren Halife Hz Ömer, bir çöplük haline getirilmiş Mescid-i Aksâ'nın etrafını temizletti. Rasûlullah'ın ayak izinin bulunduğu o kutsal taşı (Hacer-i Muallak) bulmak için eteğinde taş taşıdı, işçilerle beraber çalıştı. Ve kendi ismiyle de anılan Mescid-i Aksâ'yı, Hacer-i Muallaka'nın kıble tarafına yaptırdı. Halka İslamı öğretmesi için Ubâde b. Sâmit'i kadı tâyin etti.
19) Ubâde bin Sâmit de burada medfun, Semân-ı Fârisî de.

   20) Halife Hz Osman, Silvan bahçeleri gelirlerini şehrin fakir halkına vakfetti.

   21) Hz Muaviye, Suriye vâlisi iken Halife Hz Osman'ın katillerinin bulunup cezâlandırılması için Mısır fatihi Amr b. As ile Kudüs'te bir antlaşma yapmıştı. Yine Kudüs'te halkın biatını alarak halîfeliğini îlan etti.

   22) Abdülmelik b. Mervan ve Süleyman b. Abdülmelik'de biat almak için Kudüs'ü tercih etmişlerdi.

   23) Emevi halifesi Abdülmekil b. Mervan, Peygamberimizin mîrâca çıkarken bastığı kaya (sahra) üzerine, Kubbetüs-sahra'yı inşâ ettirdi. O gün bu gündür çoğu kişi onu Mescid-i Aksâ zannetti. Oğlu Velid b. Abdülmelik ise Mescid-i Aksâ'yı yeniden inşâ eden halife oldu.

24) Depremlerle zarar görmüş olan Mescid-i Aksa'yı Abbasi halifesi Ebû Câfer Mansur, yeniden inşâ ettirdi.

   25) Abdurrahman Evzâi, Süfyânı Sevrî, Leys b. Sa'd ve Muhammed b. İdris eş-Şâfiî gibi mezhep imamları Kudüs'te okuttular derslerini, talebelerini burada yetiştirdiler.

   26) Râbiatül Adeviyye, Bişr-i Hafi, Seriyyüs Sakatî gibi mâneviyat âleminin kutupları, Peygamberimizin semâlara çıktığı bu şehirde, semâların ötesinden bahsettiler.

   27) Sayısız işgâller, kıtlıklar, savaşlar, depremlerle zarar gören şehir, yeniden îmâr edilirken Kubbetüs-Sahra ve Mescid-i Aksâ'da Fâtımî halifesi tarafından yeniden îkâme edildi.

   28) Selçukluların Kudüs'e hâkim oldukları 25 yıl içerisinde, Dünyanın dört bir yanından çok sayıda âlim, şehre akın akın gelmeye başladılar. İmam Gazzâli derslerinin bir kısmını burada verdi. Ebû Bekir İbnî Arabî 3 yıl boyunca burada kaldı. Kitaplarını burada yazdı. İbn-i Kayserâni Mescid-i Aksâ'da hadis dersleri verdi.

   29) Kara bulutlar 1099 yılında Kudüs üzerinde göründü. Leş kargaları gibi şehre üşüşen haçlı orduları, Fâtımîlerin hâkimiyetindeki Kudüs'ü işgâl ettiler. Sokaklar et yığını hâline geldi. İnsanın başını ağrıtacak derecede kan kokusu, günlerce Kudüs semâlarından gitmedi. Haçlılar, tüm Müslüman ve Yahudileri katlettiler.

    30) Nûreddin-i Zengi, Kudüs'ü esâretten kurtarmadan uyumayı kendisine haram etti. Mescid-i Aksâ için bir minber dahi hazırlamıştı. Kurtuluş hediyesi olarak kutlu mâbede takdim etmek üzere.

   31) 1185 yılında Kudüs krallık ordusunun Kahire'den Şam'a giden bir Müslüman kervanına saldırmasıyla başlayan harekât, Selahaddin Eyyûbi'nin iki yıl sonra Kudüs'le birlikte 52 şehri fethetmesiyle sonuçlandı. Miraç kandilinde Selahaddin Eyyûbi Kudüs'e girdi.

   32) İmam Nablûsi'den, Gazze'li İmam Şâfiî'ye kadar birçok dev âlim yetiştirmiş olan Filistin'in kutsal şehri Kudüs 1099 yılında Haçlıların ilk işgâlinden îtîbâren 145 yıl sonra Türklerin eline geçti.

   33) Memlûk sultanı Muhammed b. Kalavun, 40 yıldan fazla hüküm sürdüğü için, şehri yeniden îmâr etti.

   34) Memlûkler Kudüs'ü değil, kendilerini bile koruyamaz olunca 1517 yılında Kahire'deki Memlûk hâkimiyetine son veren Yavuz Sultan Selim, Kudüs'e de hâkim oldu.

   35) Kânûnî Süleyman Han, Mescid-i Aksâ çevresine surlar, Hürrem Sultan'da bir külliye yaptırdı.

   36) 1799 da Gazze, Remle ve Safed'i işgâl eden Napolyon, Cezzar Ahmed Paşa'ya mâğlup olunca arkasına bile bakmadan kaçmıştı.

   37) 1870 lerden sonraki Yahudi göçleri, Kudüs'ün dengesini bozdu.

   38) Sultan 2. Abdülhamid, siyonizmi ve Filistin'e Yahudi göçünü engellemek için yoğun çaba sarfetti. Bu arada şehri yeni baştan îmâr etti.

   39) 1917 Kudüs için felâket yılı oldu. 11 Aralıkta İngiliz askerler Kudüs'e girdi. Böylece Kudüs'teki Müslüman hâkimiyeti de sona erdi.

   40) Nihâyet 1948 de İsrail Devleti kuruldu. Böylece Ortadoğu'yu kan gölüne çevirecek Filistin-İsrail mücâdeleleri başlamış oldu”.


  Kaynak: Yeni Şafak Gazetesi


   Öğrenci


Tiny URL:
 

Ona Bana Sana Forum Konuları, Güzellik, Moda ve Giyim, Yemek Tarifleri, Sinema ve Televizyon Forumu, Müzik Forumu - Müzik Dünyası, Hobi ve İlgi Alanları, Sosyal Medya, Türkiye'de Turistlik Yer ve Mekanlar, Sağlıklı Yaşam Rehberi - Sağlık Merkezi, Kadın Sağlığı, Modern Tıp ve Alternatif Tıp, Bilgisayar Oyunları, Tablet ve Cep Telefonu Oyunları, Oyun Hileleri, Web Tasarım - Programlama, Yeni Site Tanıtımları Sosyal Paylaşım Platformu

Alt Kategoriler - OnaBanaSana.Com
Tarihte Bugün, Resmi Tatil Günleri, Tüm Dünyada Kutlanan Özel Günler, Hobiler,
Antika - Antikacılık, Motorlu Araçlar ve Modifiye, Bitkiler Dünyası, Sosyal Medya Haberleri, Facebook, Vine, Youtube Videoları ve Diğer Sosyal Medya Paylaşımları, Albüm Tanıtımları, Şarkı Sözleri, Konser Etkinlikleri, Müzik Aletleri, Müzik Eğitimi,

Sinema Dünyası, Yabancı Diziler, Türk Dizileri, Online Full Film İzle, Tv Programları, Meslek Bilgileri, Ders Anlatımları, Sınavlara Hazırlık, Okullarımız - Okul Tanıtımları, Yabancı Dil Eğitimleri,
Diğer Ders Konuları, Bilim Biyografileri, Tarih - Felsefe, Sanatçı Biyografi, Osmanlı Biyografi, Sinema Emektarları, Edebiyat Biyografi, Devlet - Siyaset Biyografileri, Sporcu Biyografileri, Tiyatro-Sergi ve Skeç, Sanat,
Genel Kültür Sanat Haberleri, El Sanatları Bölümü, Tarihi Resimler Arşivi, İslam Tarihi Arşivi, Türk ve Osmanlı Tarihi, Dünya Tarihi Arşivi, Tarihi Yapıtlar Arşivi Yeni, Mitoloji Bilimi, Pratik Bilgiler,

Mutfak, Deniz Ürünleri, Yemek Tarifleri, Hamur İşleri ve Börekler, Çorba Tarifleri, Sos Tarifleri, Bebek Yemekleri - Mamalar, Kebap ve Salata Tarifleri, Dünya Mutfaklarından Tarifler, Pasta ve Kek Tarifleri, Diyet Yemek Tarifleri, Saç ve Cilt Bakımı Yeni, Güzellik Rehberi,

Takı Mücevher ve Tasarım, Ayakkabı ve Çanta Modelleri, Moda, Trendler, Giyim, Makyaj Teknikleri, Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu, Marmara Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Ege Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi,

Psikolojik Sağlık - Kişisel Gelişim, Fizik Tedavi ve Ortopedik Hastalıklar, Kanser ve Zührevi Hastalıklar, Göz Hastalıkları Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Konuları, İlk Yardım, Kulak - Burun - Boğaz Hastalıkları, Vitamin ve Proteinler, Doymuş ve Doymamış Yağlar,

Yazılım Geliştirme, Tasarım ve grafik, Hazır forum ve portallar, Google Adsense, YouTube + İş Ortaklığı, Google Adwords, Google - Webmaster Tools, İndirim Kampanyaları, Yurt Dışı Alışveriş Fırsatları, İkinci El - Al - Sat, İş Arayanlar, İş Verenler, İlan Ekle